Usługi

Przegląd procesu obróbki CNC

Mówiąc o samej maszynie, definicja maszyny CNC polega na tym, że reprezentuje ona rzeczywistą programowalną maszynę, która jest zdolna do autonomicznego wykonywania operacji obróbki CNC. Zwróć uwagę na kontrast między procesem (definicja obróbki CNC) a maszyną (definicja maszyny CNC).

Co należy wiedzieć o obróbce CNC

obróbka cncChociaż obróbka CNC wykazuje zalety w stosunku do innych procesów produkcyjnych, może nie być odpowiednia dla każdego zastosowania produkcyjnego, a inne procesy mogą okazać się bardziej odpowiednie i opłacalne. Podczas gdy ten artykuł koncentruje się na procesach mechanicznej obróbki CNC, które wykorzystują obrabiarki do produkcji specjalnie zaprojektowanej części lub produktu, sterowanie CNC można zintegrować z różnymi maszynami. Inne mechaniczne procesy obróbki CNC obejmują obróbkę ultradźwiękową, cięcie strumieniem wody i obróbkę strumieniowo-ścierną. Obróbka komputerowa ze sterowaniem numerycznym (CNC) polega na użyciu narzędzi skrawających lub wierteł do usuwania materiału z przedmiotu obrabianego (bryły materiału) w celu wytworzenia części. Jego charakter polegający na usuwaniu materiału, zamiast tworzenia lub dodawania projektu, czyni go technologią odejmowania – przeciwieństwo produkcji addytywnej, znanej również jako drukowanie 3D. Subtraktywne procesy produkcyjne, takie jak obróbka cnc, są często przedstawiane w przeciwieństwie do procesów wytwarzania przyrostowego, takich jak drukowanie 3D lub formatywnych procesów produkcyjnych, takich jak wtrysk płynny.

Zautomatyzowany charakter obróbki CNC umożliwia produkcję wysokiej precyzji i wysokiej dokładności, prostych części oraz opłacalności przy realizacji jednorazowych i średnich serii produkcyjnych. Kluczową różnicą między drukiem 3D a obróbką CNC jest to, że druk 3D jest formą wytwarzania przyrostowego, podczas gdy obróbka CNC jest odejmująca.