Prawo

Porady prawne odnośnie testamentów

Śmierć bliskiej nam osoby, wiąże się z koniecznością uregulowania wielu kwestii prawnych. Jeśli małżonkowie posiadali współwłasność względem nieruchomości, środków bankowych, polisy czy auta, wówczas konieczne będzie zwrócenie się do sądu lub notariusza, by usankcjonować nowy stan prawny. Testament reguluje kwestie dziedziczenia i współdziedziczenia.

Porada prawna w sprawach spadkowych

porady prawne testamentNie musimy posiadać wielkiego majątku, by spisać testament. Jest to dokument prawnie wiążący i dotyczy dyspozycji właściciela lub współwłaściciela nieruchomości i ruchomości na wypadek śmierci. Jeśli testament został spisany w obecności prawnika lub notariusza, nie można go łatwo podważyć. Testament zabezpiecza prawa i interesy bliskich: współmałżonka, dzieci, wnuków. W razie śmierci, oszczędza bliskim problemów z rozdysponowaniem majątku albo współwłasności. Jeśli zwrócimy się po porady prawne testament będzie miał odpowiednią formę i zabezpieczy nasze interesy. Porad takich udzielają adwokaci, kancelarie prawne, radcy prawni i notariusze. pytania o spisanie testamentu, należą do najczęściej zadawanych prawnikom. Są szczególnie istotne, gdy stan naszego majątku jest bardziej skomplikowany, gdy istnieje wielu potencjalnych spadkobierców, bądź zachodzi prawdopodobieństwo pojawienia się konfliktu między nimi. Sprawy sądowe, dotyczące podziału majątku, są długotrwałe, kosztowne i stresujące. Dobrze przygotowany testament zaoszczędzi wielu zmartwień.

Testament, to podstawowy dokument, pomagający uregulować kwestie dziedziczenia majątku na wypadek śmierci. Można go wykonać po zasięgnięciu porady prawnej w kancelarii adwokackiej, u radcy prawnego, bądź notariusza. Przepisy dotyczące dziedziczenia, są skomplikowane, dlatego warto zwrócić się o poradę.