Reklama

Czym jest komunikacja korporacyjna?

Jest wiele nowych metod i sposobów na zwiększenie wydajności komunikowania się, zarówno jeśli chodzi o przestrzeń osobistą, jak i relacje biznesowe. Te drugie są zdecydowanie ciekawszym zagadnieniem, z czego również zaczerpniemy wiele dla siebie. 

Czy słyszałeś już o komunikacji korporacyjnej? 

komunikacja korporacyjnaNazwa brzmi nieco enigmatycznie i wielu mogłoby kluczyć w poszukiwaniu właściwej odpowiedzi. Dlatego też postaramy się wytłumaczyć na czym polega. Nazwa pochodzi z angielskiego i brzmi corporate communication. Co po polsku oznacza komunikację korporacyjną. To natomiast jest narzędziem budowania relacji z otoczeniem rynkowym, czyli z udziałowcami, potencjalnymi inwestorami, czy też partnerami biznesowymi. Zwiększa ono wartość danego przedsiębiorstwa. Komunikacja korporacyjna wspomaga organizację w osiąganiu wyznaczonych celów. Takie założenia spełnia się z reguły poprzez wdrażanie innowacji, strategii i oczywiście realizacji marketingowych planów. Komunikacja korporacyjna bardzo dużą rolę pełni w przypadku spółek, których akcje są notowane na giełdzie. Dla takich przedsiębiorców bardzo ważne jest budowanie wizerunku i marki korporacyjnej, której siłą jest wartość jej akcji giełdowych. Komunikacja korporacyjna pełni też sporą rolę w sektorze inwestorskim. Podstawą tego typu komunikacji jest rzetelna wiedza, fakty związane z daną branżą oraz finansowe dane. Komunikaty muszą być rzetelne i budowane w taki sposób, by nie dawały pola do skrajnych i niejednoznacznych interpretacji. 

W komunikacji korporacyjnej wiele działań obliczonych jest na nawiązanie długotrwałej współpracy, opartej na zaufaniu i wzajemnym szacunku. To słuszna strategia, której efektywność została wielokrotnie wykazana. To sposób na prostsze, ale jednocześnie bardziej precyzyjne komunikaty.